Vis/skjul meny

Tjenester

Vi er en landsdekkende inspeksjons- og serviceentreprenør innen bygningsmessige- og tekniske fag disipliner for eiendom, industri, offshore/ onshore, samferdsel og øvrige maritime næringer.

news-teknisk

Lovdata: Internkontrollforskriften

Våre tjenester er skreddersydd for kunder som er landsdekkende kjeder innen vare-  og faghandel, bensinstasjoner, sykehus, kjøpesenter, hoteller, statelige foretak og aktører som besitter og/ eller forvalter nærings- og industribygg, og som ser verdien av å ha EN leverandør å forholde seg til. I tillegg ønsker forutsigbarhet på kostnader knyttet til vedlikeholdet.

dreamstimesmall_44648767

Vi er spesialister innen prosjektledelse og koordinering av landsdekkende elektro-tekniske servicetjenester og inspeksjon.

Vi retter feil og mangler til fast pris – Alt inkludert.

Vårt tjenestekonsept er basert på en industrialisert kjøps- og driftsmodell som gir betydelige besparelser gjennom bruk av moderne teknologi og kosteffektive driftsmetoder.Vi ønsker å gi våre kunder forutsigbarhet på hva det koster å utbedre registrerte avvik, feil og mangler.Vår fastpriskatalog innen service i elektrotekniske anlegg, gir kunden faste og forutsigbare priser (dekker ca. 80 % av alle avvik).