Vis/skjul meny

SeaLand har signert NY storkontrakt med Den Katolske Kirke i Norge

Sealand Inspection & Services AS signerte sist uke en kontrakt med Den Katolske kirke for gjennomføring av både teknisk og bygningsmessig tilstandskontroll av deres kirkebygg i Sør- og Midt-Norge.

Kontrakten trer i kraft umiddelbart og har en verdi på ca. 3 millioner kroner. Under kontrakten skal Sealand Inspection & Service benytte sin erfaring fra inspeksjon og service av oljeinstallasjoner ved hjelp av tilkomstteknikk (klatrere), droner og et nytt egenutviklet industrialisert driftskonsept som bidrar til effektivisering og kostnadsreduksjon for kunden. Hensikten er å oppnå større grad av standardisering av dokumentasjon i kundenes eiendomsportefølje, og større grad av forutsigbarhet på vedlikeholdskostnader.

Dronepilot og tilkomstteknikere fra SeaLand i full aktivitet for å kontrollere fasade på det nye klokketårnet ved St. Olavs Domkirke.  

Innovasjon
Sealand Inspection & Services ved administrerende direktør Peter Mikael Høvik, er svært glade for denne kontrakten som er en av flere tilsvarende kontrakter inngått i 2017. Dette bekrefter at Sealand Inspection & Services har klart å bringe inn litt ny innovasjon i en ellers så konservativ leverandørbransje.

Tilstandskontroll
Teknisk og bygningsmessig tilstandskontroll og service av næringseiendom er Sealand Inspection & Service sitt kjerneområde og ytterligere kontrakter med tilhørende sterk vekst er ventet utover året for 2017.

Jula Norge inngår kontrakt med SeaLand

Alle Julas varehus i Norge vil innen 2017 ha foretatt en tilstandskontroll etter SeaLand-modellen.

I 2008 ble Jula etablert i Norge. Ekspansjonen har vært rask med flere varehusinnvielser hvert år. Julas konsept tiltaler nordmennene og på kort tid har Jula etablert seg som ett av de ledende bedriftene innen varehandelen. Jula er i dag landsdekkende fra Fredrikstad i sør til Tromsø i nord.

Første halvår 2017, har SeaLand kjørt full inspeksjon for Jula sine varehus i Norge, for å dokumentere og å skaffe oversikt over teknisk status, og følger opp med forbedringsarbeid knyttet til internkontroll. Jula ønsker med dette å være best i klassen ved å ta ting på alvor for å ha ting i orden også bygningsteknisk i egne hus. Alt skal være på stell hos Jula og er storfornøyd over SeaLand sin (IKT) dokumentasjonshåndtering for å fremkaffe forutsigbare driftskostnader….

Sikkerhetskoordinator Frida Jansson (t.v.) i Jula Norge AS har klare forventninger til et proaktivt samarbeidet med SeaLand.
Robert Kilsand, salgsdirektør (t.h.) lover at SeaLand skal levere førsteklasses tjenester og bred dokumentasjon til faste, lave priser.  

Forutsigbare kostnader
Jula Norge ser klare fordeler med SeaLand-modellen over hele landet som er spesialist på tilsyn, sikkerhet og dokumentasjon og som leverer identiske tjenester til like og forhåndsavtalte priser over alt. Jula får faste, lave kostnader, større forutsigbarhet og trygghet for at forskriftene blir riktig etterlevd, samtidig som dokumentasjonen gir grunnlag for bedre styring av fremtidige investeringer.

Lik dokumentasjon
SeaLand gir ikke bare lik pris på alle tilsyn og oppdrag, uansett hvor i landet det gjennomføres, men sørger også for at Jula får sammenlignbar dokumentasjon av tilstanden til hele bygningsmassen. Det gir grunnlag for å analysere energiforbruk, vedlikeholdskostnader og mye mer som grunnlag for å optimalisere driftskostnadene.

Inspeksjon med drone

Sealand har tatt i bruk NY og moderne teknologi, til Teknisk Internkontroll -og Bygningsmessig tilstandskontroll, innvendig og utvendig i bygg som har store høyder, og er utfordrende med tanke på tilkomst.

Dette er en meget effektiv måte å foreta inspeksjoner på, som gjør at man kan spare vesentlige kostnader på å unngå stilas og liftleie.

Med Drone får man mulighet til både stillbilder og film, som kan skaleres slik at man kan gå i detalj, der det er behov for å analysere nærmere.

Vi har benyttet denne teknologien hos flere av våre kunder, med gode resultater som har spart kunden for både bekymringer og økonomi.

Ta kontakt om du har en utfordring, som vi kan være behjelpelig med.