Vis/skjul meny

Sealand Inspection & Services AS inngår samarbeidsavtale med nytt Trøndersk solenergiselskap

Skal levere solcelleflis/ paneler til takløsninger, samt utviklingssamarbeid innen inspeksjon, sikkerhet og service på takløsninger.

Sealand inngår samarbeid med det Trønderske solenergiselskapet RINESYS AS (www.rinesys.com), og som også er distributør av bl.a. SOLTEQ EU (solteq.eu).

– Vi ser et stort kommende potensial for solenergiløsninger for tak i Norge, spesielt innen bolig- og næringsbygg, sier Peter Høvik, CEO i Seland Inspection & Services AS.

 

 

 

 

 

 

Sealand og Agri Eiendom (Felleskjøpet) inngår stor vedlikeholdskontrakt

Sealand startet 2018 med å signere kontrakt med Agri Eiendom (Felleskjøpet) for leveranse av inspeksjons- og servicetjenester innen alle tekniske tjenester for alle avdelinger til Felleskjøpet i Norge.

Sealand fortsetter veksten

Sealand har i løpet av kort tid sikret seg flere store landsdekkende vedlikeholdskontrakter med landsdekkende kjeder.

Digitalisering – bidrar til fornyelse og forenkling av drift- og vedlikehold av bygg 

– Sealand er svært stolte og ydmyke over at Agri Eiendom (Felleskjøpet) har valgt vårt vedlikeholdskonsept «Sealandmodellen», som bidrar til økt effektivisering av drift, større forutsigbarhet på kostnader, forenkling av innkjøp og full kontroll på dokumentasjon (FDV).
I tillegg til at teknologi har gitt oss nye muligheter, har Sealand utviklet nye industrialiserte leveransemodeller som legger til rette for økt verdiskapning og som tar kunden inn i fremtiden, sier salgsdirektør Robert Kilsand i Sealand.

Møller Bil AS valgte SeaLand for vedlikeholdsoptimalisering!

Møller Bil AS har inngått en landsdekkende serviceavtale med Sealand Inspection & Services AS.

Møller Bil har inngått en landsdekkende avtale med SeaLand Inspection & Service AS. Målsetningen med avtalen er forenkle hverdagen for alle avdelingene lokalt, samt sikre de nødvendige og lovpålagte kravene til ettersyn av tekniske installasjoner i byggene, samt at de utføres regelmessig samt dokumenteres på en enkel måte. Dette er et viktig ledd i Møller Bil sitt HMS/Internkontroll-arbeid. Avtalen omfatter visuell internkontroll elektro, termografering av elektriske installasjoner, kontroll av nødlys-anlegg, kontroll av brannalarmanlegg, kontroll av slukke-midler for brann, samt legionella-kontroll der dette er aktuelt

Ledelsen fra Møller og SeaLand Inspection & Services ble enige om en landsomfattende avtale.  

Digitalisering av eiendomsforvaltningen skal gi synergieffekter
Sealand Inspection & Service skal gjennom sitt industrialiserte driftskonsept, bidra til effektivisering og kostnadsreduksjon for Møller-systemet. Hensikten er å oppnå større grad av standardisering av dokumentasjon i kundenes eiendomsportefølje, og oppnå større grad av forutsigbarhet innen vedlikeholdskostnader.