Vis/skjul meny

Møller Bil AS valgte SeaLand for vedlikeholdsoptimalisering!

Møller Bil AS har inngått en landsdekkende serviceavtale med Sealand Inspection & Services AS.

Møller Bil har inngått en landsdekkende avtale med SeaLand Inspection & Service AS. Målsetningen med avtalen er forenkle hverdagen for alle avdelingene lokalt, samt sikre de nødvendige og lovpålagte kravene til ettersyn av tekniske installasjoner i byggene, samt at de utføres regelmessig samt dokumenteres på en enkel måte. Dette er et viktig ledd i Møller Bil sitt HMS/Internkontroll-arbeid. Avtalen omfatter visuell internkontroll elektro, termografering av elektriske installasjoner, kontroll av nødlys-anlegg, kontroll av brannalarmanlegg, kontroll av slukke-midler for brann, samt legionella-kontroll der dette er aktuelt

Ledelsen fra Møller og SeaLand Inspection & Services ble enige om en landsomfattende avtale.  

Digitalisering av eiendomsforvaltningen skal gi synergieffekter
Sealand Inspection & Service skal gjennom sitt industrialiserte driftskonsept, bidra til effektivisering og kostnadsreduksjon for Møller-systemet. Hensikten er å oppnå større grad av standardisering av dokumentasjon i kundenes eiendomsportefølje, og oppnå større grad av forutsigbarhet innen vedlikeholdskostnader.