Vis/skjul meny

SeaLand har signert NY storkontrakt med Den Katolske Kirke i Norge

Sealand Inspection & Services AS signerte sist uke en kontrakt med Den Katolske kirke for gjennomføring av både teknisk og bygningsmessig tilstandskontroll av deres kirkebygg i Sør- og Midt-Norge.

Kontrakten trer i kraft umiddelbart og har en verdi på ca. 3 millioner kroner. Under kontrakten skal Sealand Inspection & Service benytte sin erfaring fra inspeksjon og service av oljeinstallasjoner ved hjelp av tilkomstteknikk (klatrere), droner og et nytt egenutviklet industrialisert driftskonsept som bidrar til effektivisering og kostnadsreduksjon for kunden. Hensikten er å oppnå større grad av standardisering av dokumentasjon i kundenes eiendomsportefølje, og større grad av forutsigbarhet på vedlikeholdskostnader.

Dronepilot og tilkomstteknikere fra SeaLand i full aktivitet for å kontrollere fasade på det nye klokketårnet ved St. Olavs Domkirke.  

Innovasjon
Sealand Inspection & Services ved administrerende direktør Peter Mikael Høvik, er svært glade for denne kontrakten som er en av flere tilsvarende kontrakter inngått i 2017. Dette bekrefter at Sealand Inspection & Services har klart å bringe inn litt ny innovasjon i en ellers så konservativ leverandørbransje.

Tilstandskontroll
Teknisk og bygningsmessig tilstandskontroll og service av næringseiendom er Sealand Inspection & Service sitt kjerneområde og ytterligere kontrakter med tilhørende sterk vekst er ventet utover året for 2017.